ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตร ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 229 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2019 เวลา 18:31 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง