บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
หมายเลขเอกสาร บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 15:00 น. | เขียนโดย admin