ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2019 เวลา 17:13 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง