ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สายทางบ้านหนองแดงพัฒนา ม.6 ต.รังงาม-บ้านโกรกกรุลา ม.8 ต.นาเนิน กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,850 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,250.00 ตร.ม. อบจ.ชัยภูมิ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 10:23 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง