เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดผิวปู Para Asphalt Concrete สายทางบ้านหัวสะพาน ม.6 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว - บ้านซับมงคล ม.8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2016 เวลา 18:14 น. | เขียนโดย admin