ประกาศรับโอนข้าราชการครูสังกัดส่วนราชการอื่นมารับราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร ประกาศรับโอนข้าราชการครูสังกัดส่วนราชการอื่นมารับราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
    -
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 10:23 น. | เขียนโดย admin