ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนกส์ โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ และจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร สำหรับใช้ประจำอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 15:13 น. | เขียนโดย admin