เปิดเผยราคากลางประมูลซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ประจำอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 15:18 น. | เขียนโดย admin