ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 17:58 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง