ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารฝึกงาน 2 ชั้น โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:12 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง