เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:13 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง