ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0088 บ้านโคกรัง-บ้านโคกพะงาด อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:49 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง