ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำคันฉู เส้นทางสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโดน - บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17:02 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง