เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 11:21 น. | เขียนโดย admin