เปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Recyclng สายทาง อบจ.3012 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง ตอนที่ 2 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 16:01 น. | เขียนโดย admin