ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกล กองช่าง จำนวน 12คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 17:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง