ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะ กองช่าง จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 17:33 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง