ร่างขอบเขตงาน จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยระบบ E-Magazine Online เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 เวลา 09:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง