เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย-บ้านตาเนิน-บ้านละหาน อ.เนินสง่า,อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:10 น. | เขียนโดย admin