ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:19 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง