ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เลขครุภัณฑ์ 416-59-6745 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ประจำกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:47 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง