ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) สำหรับรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:52 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง