เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาแรงงาน (แม่บ้าน) ประจำอาคารสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 - เดือน กันยายน 2560 จำนวน 5 คน
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 12:27 น. | เขียนโดย admin