เปิดเผยราคากลางจัดจ้างทำป้ายแนะนำทางสายทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร จำนวน 28 ป้าย
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:29 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง