รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
หมายเลขเอกสาร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:59 น. | เขียนโดย admin