รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
หมายเลขเอกสาร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหา
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:20 น. | เขียนโดย admin