เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 set ติดตั้งใช้งานประจำอาคาร อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) ครั้งที่ 2
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 13:27 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง