เปิดเผยราคากลางจัดซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่สนามหญ้าด้านทิศตะวันออก (ฝั่งติดสำนักงาน กกต.)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2017 เวลา 09:20 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง