รับโอนข้าราช์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งแต่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร รับโอนข้าราช์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งแต่
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 15:09 น. | เขียนโดย admin