ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา และตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 15:09 น. | เขียนโดย admin