เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP) จำนวน 3 วันๆ ละ 2 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์ 3 วัย ประจำปี 2560
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 เวลา 16:06 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง