เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหิน 3/8 จำนวน 800 ลบ.ม. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 14:55 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง