ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020 เวลา 08:35 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง