ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020 เวลา 12:14 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง