ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม – บ้านโนนดินจี่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:35 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง