ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) สำหรับรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 13 มกราคม 2021 เวลา 17:43 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง