เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดช อบจ.ชัยภูมิ พุทธศักราช 2560
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2017 เวลา 10:21 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง