ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกล กองช่าง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 07 เมษายน 2021 เวลา 15:38 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง