จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก จำนวน 800 ลบ.ม. เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ(สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2017 เวลา 14:18 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง