ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุงบรรจุถุงละ 20 กก.จำนวน 3,650 ถุง เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 17:32 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง