เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหม่า – บ้าหนองหอยปัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2021 เวลา 15:35 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง