เปิดเผยราคากลางปรับปรุงห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 15:40 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง