ตารางเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 18:24 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง