เปิดเผยราคากลางจ้างประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 14:00 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง