เปิดเผยราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 11:01 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง