ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้-บ้านหนองผักหลอด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:38 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง