เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 14 ห้องเรียน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2015 เวลา 22:19 น. | เขียนโดย admin