เปิดเผยราคากลางจัดต้นพันธุ์ไผ่ (พันธุ์ไผ่ตงกิมซุง) ตามโครงการพืชเศรษฐกิจในสวนเกษตรของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 15:45 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง