ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริการส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่ว
หมายเลขเอกสาร ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:03 น. | เขียนโดย admin