ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน 101 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:23 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง