เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหิน 3/8 จำนวน 650 ลบ.ม. เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งวัสดุโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 11:18 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง